Γεωλογία Περιβάλλοντος

Φορέας: Δήμος Κυθήρων, της Νομ/κής Αυτ/σης Πειραιά

Περιγραφή: εκτέλεση τεχνικογεωλογικής έρευνας και μελέτης. Δημοσίευσητηςπαρούσαςστο Bulletin of Engineering Geology and the Environment (καθ. Β. Χρηστάρας ΑΠΘ Τμήμα Γεωλογίας, Μ. Αργυριάδης Μ.Scγεωλόγος,     

Έτος 2004 

Περισσότερα...