Ειδικά έργα

Φορέας: Δήμος Ρόδου 

Περιγραφή: Εκτέλεση 12 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 187μ.

Έτος 2008