Φορέας: Δήμος Ρόδου   

Περιγραφή: Εκτέλεση 14 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 395μ.

Έτος 2008