Φορέας: Δήμος Ρόδου

Περιγραφή: Εκτέλεση 7 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 175μ.

Έτος 2008