Συγκοινωνιακά

Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

Περιγραφή: εκτέλεση 33 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 750μ, δοκιμών υπαίθρου, και εκσκαφή 22 ερευνητικών φρεάτων

 

Έτος 2012

 

 

 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 1

 

 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 2

 

 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 3

 

 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 4

 

 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 5