Συγκοινωνιακά

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

Πέραμος Περιγραφή: εκτέλεση 16 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 408.

Έτος 2005

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE   

σΥΜΒΟΛΟΥ ΟΡΟΥΣ Περιγραφή: εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 325.

 

Έτος 2005 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

Β) ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ 

Περιγραφή: Εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 70

Έτος 2004

 

Περισσότερα...