Συγκοινωνιακά

Φορέας: Eγνατία Oδός AE

 

Περιγραφή: Εκτέλεση 5 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 140.

 

Έτος 2004

 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

 

Περιγραφή: Εκτέλεση 10 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 885.

Τεχνικά στοιχεία: στις γεωτρήσεις R1 βάθους 230.20μ, R2 βάθους 220μ και R4 βάθους 155μ χρησιμοποιήθηκε διατρητικός εξοπλισμός  WIRELINEHQ 98mm

Έτος 2003 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

 

Περιγραφή: Εκτέλεση 20 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 360.

 

Έτος 2001 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

Περιγραφή: Εκτέλεση 8 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 180.

Έτος 2004 

Περισσότερα...