Βιομηχανικά

Φορέας: ΑΠΘ Επιτροπή Ερευνών

Περιγραφή: Παρακολούθηση εκτέλεσης 4 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 80μ. Για την κατασκευή εργοστασίου υγροποίησης Φυσικού Αερίου.

Αποτελεί τμήμα του έργου κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου σύνδεσης Ελλάδος Ιταλίας

 Έτος 2011